Raspisivanje konkursa za sufinansiranje osnovnog programa redovnih članova BSB 2023

Biciklistički savez Beograda 3. marta 2023. godine raspisuje konkurs za sufinansiranje osnovnog programa redovnih članova BSB u 2023. godini. 043-01.03 BSB Konkurs za sufian. klubova u 2023. godini - R3 01.03.2023 043-03.03 BSB Prijava registrovanih clanova za Konkurs za sufinan. klubova u 2023. godini - R3 01.03.2023 043-02.03 BSB Prijavni obrazac za Konkurs