Ви сте овде
Почетна > Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Saveza vrši kontrolu sprovođenja Statuta i drugih opštih akata Saveza, kontrolu materijalno finansijskog poslovanja Saveza i stručnih službi Saveza, nadzor nad zakonitošću rada organa upravljanja Saveza i postupa kao drugostepeni organ Saveza u skladu sa Statutom.

Članovi nadzornog odbora:

Marko Živanović – predsednk

Slađana Blagojević.


Članovi Nadzornog odbora su izabrani na vanrednoj izbornoj sednici Skupštine BSB 25.02.2021. godine.


Izveštaji nadzornog odbora BSB:


2024


2023


Top